Kliknięcie przycisku "Załóż konto" oznacza zapoznanie i zaakceptowanie:

  • Regulaminu
  • Informacji wynikającej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz informacji zgodnej z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - pełna treść znajduje się w § 12 Regulaminu
  • Strona projektu -> Tarnowskie Bony Rozwojowe